Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Projektowania Graficznego
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

● posiadanie stopnia doktora sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;
● co najmniej kilkuletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na stanowisku adiunkta;
● doświadczenie w pracy ze studentami studiów licencjackich i magisterskich;
● doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji promotorki/promotora dyplomów licencjackich;
● posiadanie dorobku w zakresie projektowania komunikacji wizualnej oraz projektowania krojów pisma;
● znajomość języka angielskiego na poziomie koniecznym do pracy dydaktycznej;
● aktywna działalność projektowa na rynku;
● aktywna działalność naukowa (publikacje, prowadzenie badań, wystąpienia na konferencjach naukowych);
● wiedza i umiejętność w zakresie typografii, projektowanie krojów pisma, identyfikacji wizualnej, UI i UX;
● posiadanie kompetencji społecznych niezbędnych do pracy dydaktycznej.

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia doktora sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 • co najmniej kilkuletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na stanowisku adiunkta
 • doświadczenie w pracy ze studentami studiów licencjackich i magisterskich
 • doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji promotorki/promotora dyplomów licencjackich
 • posiadanie dorobku w zakresie projektowania komunikacji wizualnej oraz projektowania krojów pisma
 • znajomość języka angielskiego na poziomie koniecznym do pracy dydaktycznej
 • wiedza i umiejętność w zakresie typografii, projektowanie krojów pisma, identyfikacji wizualnej, UI i UX
 • posiadanie kompetencji społecznych niezbędnych do pracy dydaktycznej

Mile widziane

 • inne informacje, które zdaniem kandydatki/kandydata mogą mieć znaczenie w procesie rekrutacji np. kursy, szkolenia

Zakres obowiązków

 • praca ze studentami studiów licencjackich i magisterskich
 • pełnienie funkcji promotorki/promotora dyplomów licencjackich
 • praca w zakresie typografii, projektowanie krojów pisma, identyfikacji wizualnej, UI i UX
 • kompetencje społeczne niezbędnych do pracy dydaktycznej
 • projektowanie komunikacji wizualnej
 • projektowania krojów pisma
 • udział w wystawach, wystąpieniach na konferencjach, sympozjach
 • uczestnictwo w kursach, szkoleniach

Oferujemy

 • umowa o pracę na czas określony
 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Życiorys (CV), który zawiera: wykaz projektów, ze szczególnym uwzględnieniem zrealizowanych w obszarze komunikacji wizualnej (w tym typografii, identyfikacji wizualnej; projektowanie pisma); informację o udziale w wystawach; wystąpieniach na konferencjach, sympozjach itp.; wykaz otrzymanych nagród; informację o dotychczasowej działalności badawczo-dydaktycznej; inne informacje, które zdaniem kandydatki/kandydata mogą mieć znaczenie w procesie rekrutacji (np. kursy, szkolenia); informacje o działalności organizacyjnej, popularyzatorskiej lub szkoleniowej w obszarze designu.
 • Portfolio (elektronicznie, z możliwością dostępu internetowego)
 • Kopia dyplomu – doktora/doktory sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 • Zaświadczenia, opinie, referencje. (opcjonalnie)
 • Oświadczenie o spełnieniu kryteriów wskazanych w art. 113 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Oświadczenie o spełnieniu kryteriów zawartych w pkt. I.
 • Oświadczenie dotyczące zapoznania się z wszystkimi warunkami konkursu.
 • Oświadczenie stwierdzające, że ASP w Katowicach będzie dla kandydata/kandydatki podstawowym miejscem pracy.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Miejsce składania dokumentów: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice, Dział Spraw Pracowniczych, pokój nr 011.
  Opis na kopercie/w mailu (mail: praca@asp.katowice.pl) „Zgłoszenie w konkursie na stanowisko adiunkta w KPG