Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Opis stanowiska

Od kandydata oczekuje się prowadzenia badań potwierdzonych publikacjami w wiodących czasopismach i prowadzenia zajęć dydaktycznych, w szczególności z programowania (Python) i/lub analizy danych.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie matematyka
 • profil badawczy odpowiadający badaniom prowadzonym w Instytucie Matematyki Stosowanej,
 • osiągnięcia naukowe potwierdzone publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • płynna komunikacja w języku polskim i angielskim,
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne,
 • znajomość języków programowania i zagadnień informatycznych w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć

Zakres obowiązków

 • publikowanie wyników badań w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych,
 • aktywny udział w pozyskiwaniu grantów na szczeblu krajowym i/lub międzynarodowym,
 • budowanie współpracy naukowej i nawiązywanie nowej
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z programowania i/lub analizy danych
 • promotorstwo prac magisterskich

Oferujemy

 • pracę w jednej z wiodących uczelni technicznych w Polsce
 • akademicką kulturę organizacyjną opartą na zasadach szacunku • stabilne
 • i wiele więcej... Pełną listę korzyści znajdziesz na stronie: https://chr.pg.edu.pl/dolacz-donas

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • wykaz dorobku naukowego
 • kopia dyplomu doktorskiego
 • list polecający przynajmniej jednego samodzielnego pracownika naukowego
 • deklaracja, że w przypadku zatrudnienia Politechnika Gdańska będzie podstawowym miejscem pracy
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie https://link.pg.edu.pl/ kwestionariusz-osobowy TERMIN

Załączniki