Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

  • Miejsce: Gdańsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk społecznych
  • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Wymagania:
• ukończone studia magisterskie o profilu ekonomicznym;
• stopień naukowy doktora ekonomii w dyscyplinie ekonomia lub w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, lub w naukach o zarządzaniu;
• sprecyzowane zainteresowania dotyczące zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych;
• doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu przedmiotów w na kierunku ekonomia, finanse lub nauki o zarządzaniu;
• znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć oraz przygotowanie publikacji naukowych w tych językach;
• udokumentowana aktywność organizacyjna i naukowa;
• przygotowanie do prowadzenia badań empirycznych z wykorzystaniem analizy statystycznej (mile widziane doświadczenie w tym zakresie);
• znajomość oprogramowania statystycznego;
• udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych, w tym także w języku angielskim lub autorstwo/współau

Nasze wymagania

  • • ukończone studia magisterskie o profilu ekonomicznym;
  • stopień naukowy doktora ekonomii w dyscyplinie ekonomia lub w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, lub w naukach o zarządzaniu;

Zakres obowiązków

  • • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu przedmiotów w na kierunku ekonomia, finanse lub nauki o zarządzaniu; • znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć oraz przygotowanie publikacji naukowych w tych językach; • udokumentowana aktywność organizacyjna i naukowa; • przygotowanie do prowadzenia badań empirycznych z wykorzystaniem analizy statystycznej (mile widziane doświadczenie w tym zakresie); • znajomość oprogramowania statystycznego; • udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych, w tym także w języku angielskim lub autorstwo/współautorstwo monografii; • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności we współpracy w przygotowywaniu publikacji, projektów naukowych oraz w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych; • samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego i dydaktycznego; • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 1/ Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego) 2/ Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie: https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr) 3/ Kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych 4/ Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym 5/ Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego wraz z odpowiednim certyfikatem 6/ Oświadczenie o gotowości prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym.

Załączniki