Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Nasze wymagania

 • spełnienie wymagań określonych art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce",
 • posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub pokrewnych
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, wskazane doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • umiejętność pracy w zespole i dyspozycyjność (możliwość wykonywania pracy w sobotę i w niedzielę)
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim
 • umiejętność pisania artykułów naukowych w języku polskim i angielskim
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu systemów telekomunikacyjnych, technologii przewodowych i bezprzewodowych, systemów teleinformatycznych
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu walki radioelektronicznej (COMINT/ELINT) w obszarze Pattern Recognition oraz Pattern Classification
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu nowoczesnego projektowania baz danych dla systemów łączności oraz rozpoznania i walki radioelektronicznej
 • znajomość języków programowania Java, SQL, Python, projektowania serwisów i aplikacji internetowych
 • umiejętność projektowania i programowania kontrolerów na potrzeby wojskowego Internetu Rzeczy
 • znajomość zagadnień z zakresu cyfrowego przetwarzania obrazu i wyodrębniania funkcji wizualnych z obrazów
 • znajomość zagadnień z zakresu cyberbezpieczeństwa, w tym wykorzystania sztucznej inteligencji w systemach rozpoznania i walki radioelektronicznej
 • udokumentowane doświadczenie w realizacji prac badawczo-rozwojowych, prowadzenia warsztatów naukowych i szkoleń dla inżynierów z branży IT
 • doświadczenie w roli administratora systemów teleinformatycznych
 • doświadczenie w roli analityka systemów i aplikacji technologii informacyjnych i komunikacyjnych
 • kilkuletnie doświadczenie w zakresie kierowania zespołem naukowo-dydaktycznym

Zakres obowiązków

 • adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy,
 • wszystkie dokumenty powinny być napisane w języku polskim i podpisane przez kandydata

Załączniki