Adiunkt stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańśk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Inżynierii Oprogramowania Instytutu Informatyki

Nasze wymagania

 • 1. Co najmniej 7 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni.
 • 2. Dyplom doktora nauk technicznych.
 • 3. Kandydat powinien posługiwać się biegle językiem polskim, a także językiem angielskim w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć na poziomie akademickim z obszaru informatyki.
 • 4. Umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu dydaktycznego.
 • 5. Doświadczenie w realizacji projektów i wdrożeń w sektorze IT jako wykonawca lub kierownik
 • 6. Posiadanie uprawnień w zakresie instalacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych.
 • 7. Dodatkowymi atutami kandydata będą odbyte szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności dydaktycznych.

Zakres obowiązków

 • Nauczyciel akademicki - obowiązki dydaktyczne

Oferujemy

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu
 • benefity socjalne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
 • 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • 3. Życiorys zawodowy (CV)
 • 4. Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
 • 5. Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego

Załączniki