Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Kandydat winien być przygotowany do realizacji zadań dydaktycznych, naukowo-badawczych i organizacyjnych, zgodnych z działaniami podejmowanymi w Instytucie Logopedii. W zakresie obowiązków dydaktycznych oczekiwane jest przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu językoznawstwa, logopedii i surdologopedii (szczególne fonologii, fonetyki akustycznej, audytywnej i wizualnej oraz patofonetyki). Konieczna jest znajomość problematyki fonetycznych aspektów zaburzeń mowy i języka, zaburzeń komunikacji w przypadkach uszkodzeń słuchu, a także programowania języka z wykorzystaniem metod wspomagających pracę logopedy. Kandydat powinien mieć co najmniej stopień doktora w dyscyplinie językoznawstwa oraz posiadać kompetencje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym. Wymagane jest także doświadczenie w przygotowaniu i kierowaniu projektami badawczymi.

Nasze wymagania

 • • stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo;
 • • doświadczenie zawodowe w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej oraz surdologopedycznej;

Mile widziane

 • • doświadczenie zawodowe w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej oraz surdologopedycznej;
 • • informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym,

Zakres obowiązków

 • dydaktyka akademicka
 • badania naukowe

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego),
 • • podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego),

Załączniki