Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Humanistyczny/Katedra Psychologii
Akademia Tarnowska
 • Miejsce: Tarnów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Psychologii na Wydziale Humanistycznych w pełnym wymiarze czasu pracy

Nasze wymagania

 • znajomość języka polskiego
 • doświadczenie praktyczne w zawodzie psychologa
 • przy przyjęciu będą preferowane osoby, które zadeklarują AT jako pierwsz miejsce pracy

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Psychologia (wykłady i ćwiczenia) oraz prac organizacyjnych Katedry Psychologii

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie
 • kwestionariusz osobowy
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • wykaz dorobku naukowego i osiągnięć dydaktycznych
 • oświadczenie o pierwszym miejscu pracy
 • informacja o zamiarze wykonywania dodatkowego zatrudnienia
 • oświadczenie o niekaralności

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Akademia Tarnowska, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów