Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Miejsce: Gorzów Wielkopolski
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy – Adiunkt.
Kandydat powinien wykazać się znajomością zagadnień z zakresu:
informatyka śledcza i dowody w postaci elektronicznej w wykrywaniu cyberprzestępstw, informatyka śledczo-sądowa, kryminalistyka, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, przestępstwa komputerowe i przeciwko ochronie informacji, technika i analiza kanałów społecznościowych w profilaktyce cyberprzestępczości.

Nasze wymagania

 • stopień dr w dyscyplinie nauk pranych
 • doświadczanie poza szkolnictwem wyższym
 • doświadczenie w pracy w ramach szkolnictwa wyższego
 • gotowość do rozwoju naukowego
 • wykształcenie uzupełniające w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania cyberprzestępstw
 • publikacje w zakresie dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania cyberprzestępstw
 • czynny udział w konferencjach naukowych
 • aplikacja prokuratorska
 • wybór Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jako podstawowego miejsca pracy

Zakres obowiązków

 • kształcić studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
 • uczestniczyć w pracach organizacyjnych Akademii im. Jakuba z Paradyża

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim z dokładnym określeniem stanowiska i zakresu wynikającego z opisu stanowiska
 • kwestionariusz lub curriculum vitae
 • odpisy (kserokopie) dyplomów poświadczające nadanie stopni i tytułów naukowych i zawodowych, w tym tytułu zawodowego magistra (oryginały do wglądu podczas podpisywania umowy)
 • oświadczenie o wyborze Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jako podstawowego miejsca pracy
 • oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 113 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
 • oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 113 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Akademia im. Jakuba z Paradyża
  Dział Kadr
  66-400 Gorzów Wielkopolski,
  ul. Fryderyka Chopina 52, bud. 5