Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki o Ziemi i środowisku

Opis stanowiska

Zatrudnienie na stanowisku adiunkta, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Przemian Środowiska
i Geochemii Wydziału Nauk Geograficznych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Specjalisty z zakresu geografii fizycznej i/lub geografii krajobrazy, ze znajomością systemów informacji geograficznej.

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie prac badawczych i/lub badawczo-rozwojowych w zakresie nauk o Ziemi i środowisku
 • umiejętność posługiwania się systemami informacji geograficznej
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych i/lub badawczo-rozwojowych w zakresie nauk o Ziemi i środowisku
 • doskonała znajomość języka angielskiego
 • umiejętność prezentowania wyników badań na konferencjach naukowych i/lub naukowo-branżowych
 • doświadczenie dydaktyczne
 • umiejętność pracy zespołowej

Zakres obowiązków

 • badawczy
 • publikacyjny
 • dydaktyczny
 • organizacyjne

Oferujemy

 • zatrudnienie na pełny etat
 • umowa o pracę

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgodnie z zapisem Zarządzenia Nr 43/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r.

Załączniki