Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Opis stanowiska

Zatrudnienie na stanowisku adiunkta, pracownika badawczo-dydaktycznego w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki Wydziału Nauk Geograficznych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Specjalisty zajmującego się min. geografią społeczno-ekonomiczną, gospodarką przestrzenną, rozwojem zrównoważonym obszarów wiejskich, planowaniem przestrzennym, rozwojem lokalnym i regionalnym oraz funduszami UE

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk o ziemi w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna / doktora nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich, gospodarki przestrzennej, geografii społeczno-ekonomicznej, rozwoju lokalnego i regionalnego
 • dorobek publikacyjnego w międzynarodowych recenzowanych czasopismach w ciągu ostatnich pięciu lat (indeksowanych w Scopus i WoS)
 • udokumentowane doświadczenie praktyczne we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego (JST), podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej oraz otoczeniem gospodarczym
 • doświadczenie w opracowywaniu dokumentów strategiczno-planistycznych

Mile widziane

 • doskonała znajomość języka angielskiego
 • doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowych projektów naukowych.

Zakres obowiązków

 • badawcze
 • publikacyjne
 • dydaktyczne
 • organizacyjne

Oferujemy

 • zatrudnienie na pełny etat
 • umowa o pracę

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgodnie z zapisem Zarządzenia Nr 43/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r.

Załączniki