Adiunkt stanowisko dydaktyczne

uczelnia@ahe.lodz.pl
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Łodzi
 • Miejsce: Jasło
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę, pełny etat, umowa zlecenie
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

Praca na stanowisku adiunkta w Filii w Jaśle.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów z zakresu pedagogiki

Nasze wymagania

 • Tytułu doktora nauk społecznych.
 • Kierunkowe wykształcenie – pedagogika
 • Deklaracja o zatrudnieniu w AHE w Łodzi jako podstawowego miejsca w charakterze dydaktyka
 • Wysoki poziom wiedzy merytorycznej z wykładanych przedmiotów poparty doświadczeniem praktycznym i dydaktycznym.
 • Swoboda w przekazywaniu wiedzy w sposób angażujący i zrozumiały dla studentów w różnym wieku i na różnym etapie rozwoju zawodowego.
 • Potrzeba systematycznego aktualizowania i rozwijania swojej wiedzy.

Mile widziane

 • Łatwość wykorzystywania nowoczesnych narzędzi wspierających edukację (urządzenia, programy, aplikacje).
 • Wysoki poziom kultury osobistej i etyki zawodowej
 • Posiadanie dorobku naukowego w zakresie pedagogiki

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów z zakresu pedagogiki

Oferujemy

 • Umowe cywilno-prawną lub umowę o pracę w zależności od liczby godzin dydaktycznych przyjętych do realizacji.
 • Dofinansowanie działalności badawczej
 • Dostęp do niezbędnych narzędzi pracy
 • Przyjazną atmosferę pracy.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV/życiorys, a w nim wykaz ewentualnych dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.)
 • skan/odpis dyplomu doktorskiego

Weź udział w rekrutacji