Adiunkt stanowisko badawcze

MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: KRAKÓW
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Konkurs nr 1227.1101.186.2024

Poszukujemy kandydatów na 3-letnie stanowisko postdoktorskie w projekcie mającym na celu zbadanie interakcji między glikoproteinami a składnikami macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM).

Kandydat spełniający wymagania będzie częścią Dioscuri Centre for Modelling of Posttranslational Modifications, który jest integralną częścią Programu Dioscuri, inicjatywy Max Planck Society, współfinansowanej przez niemieckie i polskie Ministerstwo Nauki.

Więcej informacji w załączonym ogłoszeniu konkursowym.

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora
 • posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego
 • czynny udział w życiu naukowym
 • stopień doktora w dziedzinie biofizyki, biologii obliczeniowej, chemii, bioinformatyki lub pokrewnej
 • doświadczenie w przeprowadzaniu symulacji dynamiki molekularnej / symulacji Monte Carlo / symulacji dokowania, a także doświadczenie w konstruowaniu modeli dużych kompleksów biomolekularnych
 • znajomość systemu Unix oraz doświadczenie w programowaniu (python, bash)
 • znajomość biologii komórkowej i doświadczenie w przeprowadzaniu symulacji na dużą skalę są mile widziane
 • doskonałe umiejętności komunikacyjne i biegła znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Modele ECM: Korzystając z wyników mikroskopii superrozdzielczej oraz mezoskopowych symulacji prowadzonych przez naszych współpracowników, opracować i zweryfikować atomistyczne i gruboziarniste (Martini) modele fragmentów neuronalnej ECM.
 • Dyfuzja glikoprotein: Poprzez prowadzenie wielkoskalowych symulacji dynamiki molekularnej, zbadać, jak glikany wpływają na właściwości dyfuzyjne receptorów w ECM.
 • Synergia Eksperymentalno-Obliczeniowa: wzajemna weryfikacja wynikow obliczeniowych i doswiadczalnych (w szczegolnosci eksperymenty sledzenia pojedynczych bialek).
 • Znaczenie Chorobowe i Translacjone: Odkryć, jak zmienione interakcje glikan-białko i glikan-glikan przyczyniają się do chorób neurologicznych. Chcemy zrozumiec jak mechanizmy dzialania neurotransmiterów i transmisji synaptycznej zaleza od glikanow, co może skutkowac nowymi możliwościami terapeutyczne.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na renomowanej uczelni,
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem akademickim reprezentowanym przez znanych naukowców,
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • konkurencyjne wynagrodzenie,
 • bliską współpracę z Wydziałem Biologii Teoretycznej oraz prof. Gerhardem Hummerem z Instytutu Biofizyki Maxa Plancka we Frankfurcie nad Menem (partnerem Dioscuri Centre),
 • korzyści w postaci m.in. karty Multisport, zajęć sportowych, pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • możliwość skorzystania z dodatkowych świadczeń socjalnych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • skan dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego,
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ
 • dodatkowe dok. aplikacyjne: lista publikacji (wraz z odpowiednimi wydawnictwami i liczbą stron), wersje elektroniczne dla publikacji niebędących otwartym dostępem
 • Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie: https://cso.uj.edu.pl/pl_PL/dokumkandyd

Załączniki