Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o polityce i administracji

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Politologii

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy doktora nauk społecznych
 • Specjalizacja badawcza: stosunki międzynarodowe, studia globalne i regionalne
 • Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach indeksowanych w bazach bibliometrycznych, w których kandydat jest pierwszym autorem lub współautorem
 • Doświadczenie w realizacji grantów naukowo-badawczych i/lub wdrożeniowych
 • Czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych
 • Znajomość języków obcych na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Działalność popularyzatorska nauki oraz mająca istotny wpływ na gospodarkę i/lub społeczeństwo

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć ze studentami w j. polskim i j. angielskim
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni
 • doświadczenie w prowadzeniu badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)
 • Kopię dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk społecznych
 • Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
 • Certyfikat bądź oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariacie Instytutu Politologii UG (ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk) z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Polityk Publicznych”
  58 523 41 41