Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie informatyka
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2
 • 3. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej na kierunku informatyka, w tym zajęć z zakresu programowania aplikacji internetowych i multimedialnych
 • doświadczenie w tworzeniu aplikacji internetowych i multimedialnych
 • posiadanie doświadczenia zawodowego w branży IT

Mile widziane

 • posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego z zakresu informatyki

Zakres obowiązków

 • kształcenie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • praca wychowawcza, a w szczególności kształtowanie moralnych i patriotycznych postaw studentów,
 • udział w pracach organizacyjnych Uniwersytetu i wykonywanie zadań powierzonych przez władze Uniwersytetu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych i klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
 • kwestionariusz personalny kandydata
 • klauzula informacyjna rekrutacja do pracy
 • oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni
 • oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Nauk Przyrodniczych i Technicznych KUL,
  ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin,
  w terminie do dnia 18 lipca 2024 r.