Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora inżyniera w dziedzinie nauk technicznych: budownictwo
 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu konstrukcji żelbetowych i ze zbrojeniem z pamięcią kształtu w formie co najmniej 1 publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych (z bazy Web of Science) lub wydawnictwach o zasięgu światowym
 • udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych (1 referat z konferencji krajowych, 2 referaty z konferencji międzynarodowych)
 • minimum 4 semestralna praktyka dydaktyczna w zakresie konstrukcji żelbetowych
 • znajomość oprogramowania: Robot Structural Analysis, Civil 3 D, Atena

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport
 • przygotowywanie publikacji naukowych
 • przygotowywanie wniosków projektów krajowych i zagranicznych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim w zakresie konstrukcji betonowych
 • prace organizacyjne na rzecz Uczelni, Wydziału, Katedry

Oferujemy

 • pełny etat

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”
 • Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”
 • odpisy/kopie dyplomów
 • opis dorobku naukowego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

Załączniki