Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Gospodarki Światowej Katedra Zarządzania Międzynarodowego
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: brak informacji zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego

Nasze wymagania

 • . Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse lub nauki o zarządzaniu i jakości albo - wg starej klasyfikacji dyscyplin - doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, finanse albo nauki o zarządzaniu.
 • Osiągnięcia w pracy naukowej określone w § 90 Statutu SGH
 • Udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie ekonomia i finanse lub nauki o zarządzaniu i jakości.
 • Doświadczenie w zakresie stosowania metod ilościowych w badaniach naukowych potwierdzone publikacjami.
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami kierunków ekonomicznych.
 • Znajomość języka polskiego i języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych w tych językach.

Mile widziane

 • 1. Doświadczenie praktyczne w zakresie zarządzania/ zarządzania międzynarodowego.
 • 2. Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu ekonomii i finansów lub nauk o zarządzaniu i jakości i kierowaniu zespołem badawczym.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Prowadzenie badań naukowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • Podanie adresowane do JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 • • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie Sprawy kadrowe | SGH | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • • Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy Prawo szkolnictwie wyższym i nauce oraz o tym, iż w przypadku wygrania konkursu SGH będzie podstawowym miejscem pracy (dostępne na stronie Sprawy kadrowe | SGH | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • • Odpis dyplomu doktorskiego lub dokument równoważny.
 • • List motywacyjny zawierający opis zainteresowań naukowych kandydata/kandydatki ze szczegółowym opisem dotychczasowej aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz osiągnięć w powyższym zakresie.
 • • CV.

Weź udział w rekrutacji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Biuro Kolegium Gospodarki Światowej
  02-554 Warszawa
  al. Niepodległości 162
  Osobiście:
  ul. Madalińskiego 6/8 pok. 130