Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki o Ziemi i środowisku

Opis stanowiska

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Geologii Historycznej, Regionalnej i Paleontologii Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia doktora nauk o Ziemi, w zakresie geologii
 • legitymować się dorobkiem naukowym w postaci publikacji naukowych w zakresie geologii regionalnej i/lub geologii historycznej i/lub paleontologii
 • wykazać się udziałem w konferencjach naukowych
 • wykazać się udziałem w projektach naukowych
 • posiadać czynną znajomość języka angielskiego
 • posiadać doświadczenie dydaktyczne w zakresie geologii regionalnej i/lub geologii historycznej i/lub paleontologii

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć w zakresie geologii regionalnej i/lub geologii historycznej i/lub paleontologii
 • rozwijanie badan naukowych w swojej dziedzinie
 • innowacyjność w procesie dydaktycznym
 • aktywność publikacyjna
 • zaangażowanie w pozyskiwanie środków zewnętrznych na badania naukowe
 • aktywne działania na rzecz Katedry Geologii Historycznej, Regionalnej i Paleontologii oraz Wydziału Geologii

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie skierowane do J.M. Rektora UW zaopatrzone w klauzule: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.”
 • Dyplom lub równoważny dokument stwierdzający uzyskanie stopnia naukowego
 • Opinię samodzielnego pracownika naukowego
 • Wykaz publikacji
 • Informacja o przebiegu pracy zawodowej
 • List motywacyjny
 • Oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego, udostępniane na stronie internetowej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego: https://geo.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/65/2022/05/oswiadczenie_konkursy_PL.pdf
 • Oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/
 • Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie : https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, dostępna pod adresem: https://geo.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/65/2022/05/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-3_PL.pdf

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 93, pok. P003 lub przesłać na adres mailowy dziekan.geol@uw.edu.pl )