Adiunkt stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki o Ziemi i środowisku

Opis stanowiska

Konkurs WGSR _K1_2024 na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych na WGSR w Katedrze Geomatyki i Systemów Informacyjnych.
Umowa o pracę.
Wymiar pełnego etatu.

Nasze wymagania

 • uzyskany stopień doktora w zakresie Nauk o Ziemi,
 • znajomość oprogramowania GIS oraz korzystania z oprogramowania do zdalnego nauczania, w tym blended learning,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu GIS i geoinformatyki, w języku polskim i angielskim,
 • doświadczenie w działaniach popularyzujących wiedzę naukową,
 • rozwijanie kompetencji poparte szkoleniami,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • Szczegółowy wykaz wymagań związanych z zatrudnieniem na stanowisku adiunkta znajduje się w załączonym pliku pdf.

Mile widziane

 • publikacje z zakresu zastosowań GIS.

Zakres obowiązków

 • realizacja obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego i drugiego stopnia stacjonarnie i w terenie,
 • podnoszenie kompetencji zawodowych,
 • realizacja zadań związanych z dydaktyką, w tym przeprowadzanie egzaminów, kolokwiów itp., opracowanie sylabusów, konsultacje,
 • udział w pracach komisji egzaminacyjnych i wydziałowych,
 • prowadzenie dokumentacji dydaktycznej,
 • udział w pracach związanych z rozwojem Uniwersytetu,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Rektora, dziekana lub kierownika jednostki ogólnouniwersyteckiej.
 • Szczegółowy wykaz obowiązków związanych z zatrudnieniem na stanowisku adiunkta znajduje się w załączonym pliku pdf.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do Prorektora ds. współpracy i spraw pracowniczych o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych
 • informację o przetwarzaniu danych osobowych wraz z klauzulą zgody (do pobrania ze strony Biura Spraw Pracowniczych UW https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/),
 • życiorys naukowy, zawierający informacje o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych oraz naukowych,
 • odpis dyplomu doktora nauk o Ziemi
 • kwestionariusz osobowy (formularz ze zdjęciem) (https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ )
 • oświadczenie o gotowości zatrudnienia na UW jako podstawowym miejscu pracy ( https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ )
 • oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela na UW, udostępniane na stronie https://wgsr.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/owiadczenie_konkurs-_nauczyciel_akademicki_UW.pdf
 • Szczegóły dotyczące wymagań znajdują się w załączonym pliku pdf.

Załączniki