Adiunkt stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki o Ziemi i środowisku

Opis stanowiska

Konkurs WGSR_K2_2024 na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych.
Umowa o pracę.
Pełny etat.

Nasze wymagania

 • stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii
 • doświadczenie w prowadzeniu pracy dydaktycznej na poziomie wyższej uczelni
 • znajomość zagadnień związanych z szeroko pojęta geomorfologią
 • dobra znajomość narzędzi GIS i umiejętność ich wykorzystania w dydaktyce
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • szczegółowe wymagania dla kandydatów znajdują się w załączonym pliku

Zakres obowiązków

 • realizacja obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego i drugiego stopnia
 • podnoszenie kompetencji zawodowych
 • realizacja zadań związanych z dydaktyką (szczegóły w załączonym pliku)
 • pełny zakres obowiązków związanych z zatrudnieniem na stanowisku adiunkta ( grupa dydaktyczna znajduje się w załączonym pliku pdf.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do Rektora UW o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych
 • informację o przetwarzaniu danych osobowych wraz z klauzulą zgody (do pobrania ze strony Biura Spraw Pracowniczych UW https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/),
 • życiorys naukowy, w tym: - informacje o osiągnięciach dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych, - wykaz publikacji oraz inne informacje dotyczące prowadzonych badań naukowych,
 • odpis dyplomu doktora lub zaświadczenie o wyznaczonym terminie rozprawy doktorskiej;
 • oświadczenie o gotowości zatrudnienia na UW jako podstawowym miejscu pracy ( https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ );
 • kwestionariusz osobowy (formularz ze zdjęciem) (https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ );
 • oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela na UW, udostępniane na stronie (http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2021/01/owiadczenie¬_konkurs-_nauczyciel_akademicki_UW.pdf.).
 • Dokładny wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w załączonym pliku pdf.

Załączniki