Adiunkt stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Chorzów
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie ogłasza konkurs na wolne stanowisko: Adiunkt dydaktyczny

Pracownik dydaktyczny (umowa o pracę) dedykowany będzie kierunkowi: inżynieria zarządzania

Planowany termin rozpoczęcia pracy 01.10.2024 r.

Nasze wymagania

 • Uzyskany stopień doktora z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych,
 • Umiejętności pedagogiczno – dydaktyczne,
 • Doświadczenie w nauczaniu zdalnym.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu inżynierii zarządzania, z przedmiotów: grafika inżynierska, normalizacja i zarządzanie jakością, podstawy projektowania inżynierskiego (również prowadzenie zajęć ze studentami stacjonarnymi w tygodniu),
 • Przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów,
 • Opracowywanie materiałów dydaktycznych.

Oferujemy

 • Umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez pracę na Uczelni o ugruntowanej pozycji na rynku i intensywnie rozwijającej się,
 • Przyjazną i partycypacyjną kulturę organizacyjną oraz pracę z profesjonalnym zespołem organizującym dydaktykę,
 • Możliwość angażowania się w projekty organizacyjne oraz społeczne,
 • Rozwój warsztatu dydaktycznego oraz możliwość korzystania z dobrych praktyk Grupy UWSB Merito Poznań i włączenia się w inspirującą społeczność Uczelni,
 • Możliwość rozwoju naukowego,
 • Atrakcyjny system wynagradzania.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Aktualne CV,
 • Wykaz publikacji ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 5 lat,
 • Wykaz doświadczenia praktycznego, zdobytego poza uczelnią,
 • Kopie (ksero) dyplomów potwierdzające posiadane stopnie/ tytuły naukowe.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji