Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa
Akademia Leona Koźmińskiego
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Więcej informacji o zadaniach realizowanych przez Katedrę można znaleźć w opisie kierunku i programie studiów: https://www.kozminski.edu.pl/pl/jednostki/katedra-teorii-filozofii-i-historii-prawa

Zachęcamy do kontaktu i zadawania pytań, jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do treści ogłoszenia lub chcą skonsultować się, jak jest dopasowana Państwa ścieżka naukowa do profilu poszukiwanego kandydata.

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do Pani Prof. dr hab. Jolanty Jabłońskiej-Bonca na adres mailowy: jablonska@kozminski.edu.pl.

Strona ALK: https://www.kozminski.edu.pl/en/career-at-kozminski-university/adiunkt-do-katedry-teorii-filozofii-i-historii-prawa

Nasze wymagania

 • doktor nauk prawnych zakresu teorii i filozofii prawa,
 • znajomość narzędzi oprogramowania wspomagającego prace nauko-badawczą i dydaktyczną,
 • zainteresowania badawcze teorią i filozofią prawa, logiką prawniczą, retoryką i etyką prawniczą,
 • umiejętność prowadzania zajęć z logiki prawniczej, z etyki prawniczej, ze wstępu do prawoznawstwa, z teorii i filozofii prawa, z zasad tworzenia prawa, z retoryki prawniczej, (mile widziane potwierdzone doświadczenie w prowadzeniu zajęć z tych zakresów tematycznych),
 • znajomość języka angielskiego wymagana co najmniej na poziomie B2 (mile widziane C1), określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku
 • znajomość języka polskiego wymagana co najmniej na poziomie B2 (mile widziane C1), określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
 • zdolności organizacyjne, kreatywność, umiejętność analizy i syntezy,
 • poszanowanie różnic, umiejętność pracy w zespole i zachowań koncyliacyjnych,
 • poszanowanie standardów etyki, w tym: etyki akademickiej,
 • komunikatywność, kultura osobista,
 • dyspozycyjność do prowadzenia zajęć dydaktycznych w dni powszednie i weekendy – zgodnie z potrzebami programu studiów oraz dyspozycyjność do pracy naukowej (w tym publikacyjnej) i administracyjnej na rzecz Katedry,
 • gotowość do wskazania Akademii Leona Koźmińskiego jako pierwszego miejsca pracy.

Mile widziane

 • doktor nauk prawnych zakresu teorii i filozofii prawa,
 • mile widziany ukończony drugi kierunek studiów (filozofia, ekonomia, historia, socjologia),
 • mile widziany dorobek publikacyjny z zakresu teorii i filozofii prawa,
 • mile widziana ukończona aplikacja lub doświadczenie praktyczne zdobyte kancelariach prawniczych lub w organach władzy publicznej,
 • atutem będą staże na uczelniach zagranicznych i/lub stypendia zagraniczne,

Zakres obowiązków

 • praca w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska w roku akademickim, prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska, w tym prowadzenie zajęć w języku polskim i angielskim,
 • prowadzenie prac badawczych spójnych z projektami oraz profilem i zainteresowaniami naukowymi pracowników Katedry,
 • wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry, w szczególności organizowanie konferencji, dokumentowanie prac badawczych pracowników Katedry, archiwizowanie materiałów związanych z upowszechnianiem badań, ewidencjonowanie w repozytoriach wyników badań.

Oferujemy

 • umowa o pracę,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska (pensum roczne 210 h),
 • Uczelnia pokrywa koszty aktywnego udziału w czołowych konferencjach międzynarodowych oraz koszty edycji/redakcji językowej prac naukowych kierowanych do międzynarodowych czasopism naukowych,
 • możliwość pozyskania wewnętrznych grantów na pokrycie badań wstępnych/ pilotażowych,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • benefity w ramach świadczeń socjalnych,
 • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od 01.09.2024 r. lub możliwie najszybciej po zakończeniu procesu rekrutacji.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV, listu motywacyjny, odpis dyplomu (skan),
 • wstęp, spisu treści i bibliografii pracy doktorskiej,
 • wykaz publikacji,
 • wykaz planów publikacyjnych,
 • opis hipotetycznych planów badawczych na najbliższe trzy lata,
 • wykaz doświadczenia dydaktycznego,
 • oświadczenia o znajomości języka angielskiego i polskiego (możliwość załączenia certyfikatu językowego) ze wskazaniem poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego