Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Matematyki
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Opis stanowiska

Katedra Matematyki na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej poszukuje osoby do pracy na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie matematyka. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone prace badawcze, dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Katedry Matematyki, Wydziału Matematyki i Politechniki Wrocławskiej. Okres zatrudnienia: 1.10.2024 – 30.09.2025.

Nasze wymagania

 • stopień doktora z dyscypliny matematyki
 • dorobek naukowy w zakresie matematyki potwierdzony artykułami opublikowanymi w międzynarodowych czasopismach naukowych w okresie ostatnich pięciu lat
 • doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych z matematyki oraz informatyki (lub z zakresu nauki o danych)
 • biegła znajomość języka polskiego lub angielskiego w mowie i piśmie

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie matematyki
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim lub angielskim, w tym zajęcia z przedmiotów informatycznych (lub z zakresu nauki o danych)
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prac naukowo-badawczych
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • uczestnictwo w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze
 • wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni

Oferujemy

 • zatrudnienie w stabilnej i prestiżowej firmie
 • możliwość realizacji planów badawczych i dalszego awansu zawodowego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Życiorys zawodowy.
 • Kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora.
 • Autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej, w tym: zwięzły opis osiągnięć naukowych, lista publikacji z podaniem aktualnej punktacji MNiSW, łączna liczba cytowań prac naukowych z podaniem źródła tych danych, wykaz realizowanych projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych, informacja o współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami - naukowymi w kraju i za granicą, informacja o działalności organizacyjnej, informacja o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, wykaz nagród i wyróżnień naukowych i zawodowych. Powyższe dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.
 • Kopie maksymalnie pięciu wybranych prac opublikowanych przez kandydata.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik).
 • Zgłoszenie przystąpienia do konkursu (załącznik).
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO (załącznik).
 • Oświadczenie art. 113 (załącznik).
 • Oświadczenie podstawowe miejsce pracy (załącznik).
 • Oświadczenie art. 118 (załącznik).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Pocztą lub osobiście w sekretariacie Wydziału Matematyki, ul. Hoene-Wrońskiego 13c, 50-376 Wrocław, budynek C-19, pok. A.2.8 (tel.: +48 71 320 25 29). Decyduje data wpłynięcia dokumentów. W tytule prosimy podać nr referencyjny: AD1/K73/06/2024.