Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki o Ziemi i środowisku

Opis stanowiska

Adiunkt będzie zatrudniony w Zakładzie Oceanografii Operacyjnej i odpowiedzialny za prowadzenie zaawansowanych badań naukowych w zakresie geologii i geomorfologii Morza Bałtyckiego, inicjowanie i realizację projektów badawczych oraz publikowanie wyników w renomowanych czasopismach naukowych.

Nasze wymagania

 • dyplom doktora w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
 • minimum 5 lat doświadczenia w badaniach naukowych związanych z geologią i geomorfologią Morza Bałtyckiego
 • publikacje w renomowanych czasopismach naukowych (H-index minimum 6)
 • udokumentowane doświadczenie w komercyjnych zastosowaniach geologii i geomorfologii
 • znajomość metod i technik badawczych stosowanych w geologii i geomorfologii morskiej, umiejętność analizy i interpretacji danych geologicznych i geomorfologicznych

Mile widziane

 • biegłość w korzystaniu z oprogramowania naukowego i narzędzi analitycznych
 • umiejętność pisania raportów naukowych i technicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • umiejętność prowadzenia prezentacji naukowych i wystąpień publicznych

Zakres obowiązków

 • udział w rozwoju innowacyjnych projektów badawczych
 • wsparcie młodych naukowców
 • zwiększenie możliwości pozyskiwania grantów
 • świadczenie usług konsultingowych

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość szkolenia i rozwoju zawodowego
 • udział w projektach badawczych i komercyjnych
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie skierowanie do Rektora UMG
 • CV
 • Kserokopia posiadanych dyplomów
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Ewentualnie wykaz osiągnięć naukowych

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Złożyć kserokopie wymaganych dokumentów w Biurze Dyrektora IM UMG.

  Adres korespondencyjny: Biuro Dyrektora IM UMG, ul. Roberta de Plelo 20, 80-548 Gdańsk.