Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Biotechnologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • biotechnologia

Opis stanowiska

kandydat powinien posiadać predyspozycje do prowadzenia badań naukowych z zakresie biotechnologii, inżynierii genetycznej oraz biochemii, prowadzenia zajęć dydaktycznych również w języku angielskim.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora z zakresu biotechnologii, biologii, biologii medycznej, chemii, biochemii, mikrobiologii lub nauk pokrewnych
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • Udokumentowane osiągnięcia w dotychczasowej pracy naukowej
 • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • Interdyscyplinarna wiedza i znajomość technik w zakresie biotechnologii, biologii molekularnej, biochemii
 • Kierowanie/uczestnictwo w projektach naukowych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie adresowane do Rektora Uczelni
 • Kwestionariusz osobowy
 • Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora
 • Opis najważniejszych osiągnięć naukowych
 • Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia twórcze kandydata
 • Dokumentacja potwierdzająca doświadczenie dydaktyczne
 • Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu obowiązujących na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w terminie do 01.08.2024 r. w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28, pokój 221.