Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Dział Spraw Pracowniczych
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczo-dydaktycznych)
w Instytucie Nauk Biomedycznych
w Zakładzie Medycyny Sportowej i Żywienia Człowieka
na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
w wymiarze 3/4 etatu

Nasze wymagania

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku dietetyka,
 • Ukończone studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne,
 • Stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej,
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym (minimum 5 lat),
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie żywienia człowieka oraz dietetyki sportowej,
 • Minimum 40 publikacji naukowych indeksowanych w bazie Scopus, w tym dotyczących żywieniowych uwarunkowań zdrowia i zdolności wysiłkowych sportowców,
 • Doświadczenie w realizacji projektów badawczych lub działań naukowych finansowanych
 • Aktywny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • Doświadczenie w organizacji konferencji naukowych,
 • Doświadczenie w prowadzeniu Studenckich Kół Naukowych.

Zakres obowiązków

 • Praca dydaktyczna ze studentami AWF

Oferujemy

 • Pakiet świadczeń socjalnych
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę z możliwością rozwoju naukowego na nowoczesnej uczelni.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu;
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku1;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • odpis uzyskania stopnia naukowego doktora;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych, w Sekcji Kadr AWF, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, tel. 12-683-12-47