Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Pracownia Biochemii i Biologii Komórki, Katedra Biotechnologii, Instytut Nauk Biologiczych
Uniwersytet Zielonogórski
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Instytut Nauk Biologicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej.

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy doktora w dyscyplinie Technologia Żywności i Żywienia,
 • Zainteresowania naukowe w zakresie molekularnych analiz żywności, diagnostyki mikrobiologicznej żywności i biotechnologii żywności,
 • Dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych w dziedzinie,
 • Umiejętność pracy w laboratorium biologii molekularnej i mikrobiologicznym oraz obsługa zaawansowanych sprzętów laboratoryjnych (chromatograf gazowy, chromatograf cieczowy),
 • Biegła znajomość języka polskiego,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • Gotowość do dalszego rozwoju oraz realizacji zadań i obowiązków związanych z działalnością badawczą, dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Wydziału/Instytutu.

Mile widziane

 • Doświadczenie dydaktyczne.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych w obszarze biotechnologii, mikrobiologii, biologii molekularnej oraz analiz genetycznych,
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu mikrobiologii, biochemii oraz biologii molekularnej w ramach kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Biologicznych takich jak Biotechnologia i Biologia.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • Życiorys i kwestionariusz osobowy,
 • List motywacyjny,
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów i uzyskania stopnia doktora oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • Wykaz dorobku naukowego,
 • Sprecyzowany plan dalszego rozwoju,
 • Informację o aktywności dydaktycznej,
 • Opinię opiekuna naukowego,
 • Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (poziom biegłości B2),
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Inne informacje, które kandydat uzna za wskazane.

Weź udział w rekrutacji

 • Instytut Nauk Biologicznych, ul. prof. Z. Szafrana 1, pokój 122, 65-516 Zielona Góra, Kampus A, Budynek A-8 tel+48 (68) 328 23 41