Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, Instytut Energii poszukuje pracownika na stanowisko adiunkta badawczego (post-doc). Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na okres 2 lat.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe: doktorat z inżynierii mechanicznej, mechaniki i budowy maszyn, mechaniki lub dziedzin pokrewnych
 • znajomość metod numerycznych w mechanice płynów i wymianie ciepła
 • umiejętność modelowania z wykorzystaniem CFD. Wcześniejsze doświadczenie w projektach dotyczących modelowania typu CFD
 • kandydat powinien być zmotywowany do rozwijania swoich umiejętności, umieć pracować w zespole oraz posiadać bardzo dobrą znajomość przedmiotów podstawowych tj. matematyka, fizyka, grafika inżynierska (również CAD/CAM)
 • doświadczenie w prowadzeniu obliczeń z obsługą dużych ilości danych
 • staż badawczy poza jednostką, w której zrealizowano doktorat
 • umiejętność pisania artykułów popartych publikacjami naukowymi
 • język angielski na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie
 • biegłość w programowaniu w Python i C++ do symulacji i analizy danych
 • umiejętność opracowywania i stosowania algorytmów optymalizacji przy użyciu języka Python w celu zwiększenia dokładności i wydajności symulacji
 • zaawansowana znajomość narzędzi CFD, takich jak ANSYS Fluent i/lub OpenFOAM, w tym niestandardowego programowania UDF dla określonych potrzeb symulacji
 • zainteresowanie technikami uczenia maszynowego, stosowanie sztucznej inteligencji do udoskonalania modeli symulacyjnych
 • doświadczenie w pracy z laserami i PIV

Mile widziane

 • oczekuje się, że kandydat będzie miał duży dorobek publikacyjny w renomowanych czasopismach naukowych, z artykułami i publikacjami pokonferencyjnymi dotyczącymi zagadnień CFD z zastosowaniami biologicznymi i wymianą ciepła. Co najmniej 11 publikacji w bazie Scopus i h-index 6. Obejmuje to przykłady opublikowanych prac dotyczące konwersji energii z optymalizacją technik terapeutycznych i zwiększania skuteczności terapii medycznych poprzez zaawansowane metodologie symulacji
 • wkład w dziedzinę potwierdzony publikacjami lub pracami pokonferencyjnymi dotyczącymi takich tematów, jak efekty termiczne nanocząstek aktywowanych światłem do zastosowań medycznych
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie CFD i powiązanych technik eksperymentalnych stosowanych w dziedzinie biomedycyny. Doświadczenie to powinno obejmować bezpośrednie zaangażowanie w projekty, które zaowocowały znaczącym postępem w technikach terapeutycznych lub innowacjach w zakresie urządzeń biomedycznych
 • aktywny udział w międzynarodowych konferencjach, warsztatach i sympozjach, prezentowanie wyników badań globalnej społeczności naukowej, a tym samym potwierdzenie aktywnego zaangażowania w międzynarodowe sieci badawcze
 • potencjalne zainteresowanie zagranicznych naukowców dalszą współpracą lub zaangażowaniem kandydata w projekty badawcze, podkreślające jego renomę w międzynarodowej społeczności naukowej

Zakres obowiązków

 • opracowanie zaawansowanych modeli symulacyjnych, w tym CFD, poprawiających dokładność i bezpieczeństwo fototermicznej dezaktywacji bakterii przy użyciu nanocząstek złota
 • symulacja numeryczna z modelowaniem opartym na danych terapii fototermicznej skóry
 • publikowanie wyników badań w czasopismach o wysokim Impact Factor,skupienie się na postępie w metodach symulacyjnych i optymalizacji terapii
 • poszerzenie współpracy z wiodącymi międzynarodowymi ośrodkami badawczymi, pozwalającymi na nadanie badaniom szerszego zakresu i wpływu

Oferujemy

 • pracę w jednej z wiodących uczelni technicznych w Polsce
 • akademicką kulturę organizacyjną opartą na zasadach szacunku
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • możliwość wypoczynku w Ośrodku Wczasowym Politechniki Gdańskiej położonym w malowniczym otoczeniu kaszubskich jezior i lasów
 • wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+
 • szkolenia wewnętrzne
 • dostęp do uczelnianej biblioteki
 • możliwość przystąpienia do: grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie, prywatnej opieki medycznej, programu sportowo-rekreacyjnego Benefit (karta MultiSport)
 • zajęcia sportowe prowadzone w obiektach Politechniki Gdańskiej
 • na terenie kampusu: przedszkole, stanowiska do przewijania i punkty karmienia dzieci, punkty gastronomiczne, strefy relaksu oraz bezpłatne miejsca parkingowe
 • dofinansowanie do wypoczynku
 • preferencyjne pożyczki
 • pracę w dobrze skomunikowanym miejscu
 • i wiele więcej... pełną listę korzyści znajdziesz na stronie: https://chr.pg.edu.pl/dolacz-do-nas

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys
 • pisemne oświadczenie wyrażające wolę przystąpienia kandydata do konkursu
 • kopie dyplomów potwierdzające posiadanie stopnia naukowego doktora oraz tytułu zawodowego magistra
 • informacje o osiągnięciach zawodowych (powinny odnosić się do poszczególnych punktów zarówno wymagań podstawowych, jak i wymagań mile widzianych)
 • lista publikacji (chronologiczna)
 • opcjonalnie opinię jednego niezależnego profesora zwyczajnego
 • oświadczenie, że Politechnika Gdańska będzie głównym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia kandydata

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, mailowo na adres: dziekani.wimio@pg.edu.pl lub złożyć w sekretariacie Dziekana pok. 912,
  bud. 30