Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

W związku z dynamicznym rozwojem Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko ADIUNKTA pracownika badawczo-dydaktycznego na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu na kierunku kosmetologia

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu kosmetologii
 • wybór Akadamii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia
 • dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi, w tym w wysokopunktowych czasopismach naukowych krajowych i/lub zagranicznych
 • gotowość do prowadzenia badań naukowych, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych
 • znajomość języka angielskiego
 • entuzjazm, pasja oraz kreatywność w wykonywanej pracy badawczej i dydaktycznej
 • gotowość do rozpoczęcia pracy od października 2024 r.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim
 • prowadzenie działalności organizacyjnej na rzecz uczelni
 • prowadzenie badań naukowych

Oferujemy

 • umowę o pracę
 • dobre relacje w zespole i przyjazną atmosferę pracy
 • pracę w nowoczesnym kampusie uczelni w centrum Warszawy
 • wsparcie działalności publikacji i prowadzonych badań
 • możliwość sfinansowania kosztów postępowania habilitacyjnego
 • wzrost wynagrodzenia w miarę uzyskiwanych osiągnięć naukowych
 • wsparcie rozwoju zawodowego poprzez udział w organizowanych przez uczelnię szkoleniach

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • curriculum vitae z opisem doświadczenia dydaktycznego i organizacyjnego
 • wykaz osiągnięć naukowych (monografie, artykuły naukowe, redakcje prac zbiorowych, udział w projektach badawczych, pozyskiwanie grantów itp.)
 • syntetyczny opis (max. 2 str. A4) wizji własnego rozwoju zawodowego w okresie najbliższych 3 lat
 • kopia dyplomu magistra i doktora
 • deklaracja wskazania Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia

Weź udział w rekrutacji

 • Aleksandra Prus
  Dyrektor Biura Rektora
  Biuro Rektora, VI piętro
  Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
  ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa