Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

1. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse,
2. posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno – wychowawczej i naukowo – badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
3. dobra znajomość języka angielskiego.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno-wychowawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 • Znajomość zagadnień z zakresu polityki gospodarczej, ekonomiki gospodarstw domowych, zagadnień dobrobytu gospodarstw domowych oraz posiadanie udokumentowanego dorobku publikacyjnego z tego obszaru,
 • Znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie adresowane do Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni
 • Kwestionariusz osobowy
 • Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
 • Opis osiągnięć dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych,
 • Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia twórcze kandydata (publikacje naukowe)
 • Oświadczenie, iż zatrudnienie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy
 • Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w Uniwersytecie

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dziekanat Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 212.