Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Pracownia Romanistyki w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Uniwersytet Zielonogórski
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Instytut Neofilologii ogłasza konkurs na zatrudnienie pracownika w grupie badawczo-dydaktycznej na stanowisku adiunkta w Pracowni Romanistyki.

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa,
 • co najmniej 10-letni staż dydaktyczny na uczelni wyższej oraz doświadczenie w promowaniu prac licencjackich,
 • doświadczenie w nauczaniu języka francuskiego na różnych poziomach zaawansowania oraz w posługiwaniu się narzędziami cyfrowymi podczas zajęć dydaktycznych.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć na poziomie akademickim, m.in. w zakresie językoznawstwa, w tym translatoryki i różnych aspektów praktycznej nauki języka francuskiego,
 • realizacja zadań i obowiązków o charakterze badawczo-dydaktycznym i organizacyjnym na rzecz Instytutu Neofilologii i Wydziału Humanistycznego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie kandydata kierowane do JM Rektora UZ,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora,
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego,
 • sprecyzowany plan dalszego rozwoju,
 • kwestionariusz osobowy.