Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o polityce i administracji

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk o polityce, stosunków międzynarodowych, nauk o bezpieczeństwie, historii lub pokrewnych
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2
 • przynajmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku dydaktycznym w szkolnictwie wyższym, posiadanie doświadczenia dydaktycznego w zakresie prowadzenia zajęć w szkolnictwie wyższym – prowadzenie zajęć z zakresu nauk o polityce i administracji, bezpieczeństwa narodowego lub stosunków międzynarodowych, w tym w języku angielskim, albo potencjału w tym zakresie (preferowane obszary zainteresowań: współczesne systemy polityczne, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe, integracja europejska i podobne)
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej na stanowisku pracownika uczelni wyższej (poświadczone wykazem prowadzonych zajęć)
 • wysoka motywacja do pracy dydaktycznej, sumienność, dobra organizacja pracy

Zakres obowiązków

 • kształcenie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • praca wychowawcza, a w szczególności kształtowanie moralnych i patriotycznych postaw studentów,
 • udział w pracach organizacyjnych Uniwersytetu i wykonywanie zadań powierzonych przez władze Uniwersytetu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych i klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
 • kwestionariusz personalny kandydata
 • klauzula informacyjna rekrutacja do pracy
 • oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni
 • oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych
 • informacja o posiadaniu doświadczenia dydaktycznego (np. potwierdzenie prowadzenia zajęć w innych uczelniach wyższych
 • oświadczenie wskazujące KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu)

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Nauk Społecznych KUL,
  Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,
  w terminie do dnia 30 sierpnia 2024 r.