Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Akademia Muzyczna Bydgoszcz
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki muzyczne

Nasze wymagania

 • 1. Dyplom magisterski na kierunku instrumentalistyka, specjalność flet.
 • 2. Dyplom doktorski w dziedzinie sztuki, dyscyplinie sztuk muzycznych.
 • 3. Znaczące osiągnięcia w działalności artystycznej.
 • 4. Doświadczenie w zakresie pracy w uczelni wyższej w charakterze wykładowcy przedmiotu: flet.
 • 5. Doświadczenie w nauczaniu fletu na poziomie szkoły muzycznej II st.
 • 6. Doświadczenie w pracy w orkiestrze w charakterze muzyka orkiestrowego/muzyka solisty.
 • 7. Warunek dla obcokrajowców – znajomość języka polskiego na poziomie C 1.

Zakres obowiązków

 • 1. Opracowanie programów nauczania do prowadzonych przedmiotów. 2. Kształcenie studentów. 3. Uczestnictwo w działalności artystycznej i pracach badawczych prowadzonych w jednostce organizacyjnej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Zgłoszenie udziału w konkursie (do pobrania).
 • 2. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 574) (do pobrania).
 • 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania).
 • 4. Potwierdzone kopie dokumentów, o których mowa w części 1 pkt. 1-2.
 • 5. Opis dotychczasowej działalności artystycznej i dydaktycznej.
 • 6. Spis koncertów solowych i kameralnych (składy do nonetu) co najmniej z ostatnich 5 lat z wyszczególnieniem programów, miejsc występów (państwo, miasto, nazwa sali, nazwa wydarzenia/festiwalu itp.) oraz ewentualnych współwykonawców.
 • 7. Płytę lub linki do serwisu YouTube z utworami wykonywanymi przez kandydata (solo lub w składzie kameralnym) – minimum 40 minut programu (w sumie). W przypadku oficjalnie wydanych płyt obowiązuje format audio lub audio-video, w pozostałych przypadkach – format audio-video.
 • 8. Dokumentację poświadczającą spełnienie wymogów zawartych w pkt. 4-6.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariat Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego, 85-008 Bydgoszcz, ul. Słowackiego 7 z dopiskiem Konkurs na stanowisko adiunkta – W II