Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Miejsce: Kielce
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Opis stanowiska

Katedra Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poszukuje pracownika ze stopniem naukowym doktora w zakresie matematyki z udokumentowanym dorobkiem naukowym w dyscyplinie matematyka oraz posiadającego kompetencje merytoryczne oraz doświadczenie w pracy badawczej i dydaktycznej.
Od kandydata oczekuje się prowadzenia pracy badawczej i dydaktycznej na prowadzonym kierunku studiów matematyka. Ponadto, od wybranego kandydata oczekuje się umiejętności pracy zespołowej, jak również samodzielności i prowadzenia niezależnych badań. Od kandydata wymaga się udokumentowania działalności naukowej na poziomie międzynarodowym.

Nasze wymagania

 • 1. stopnień naukowy doktora w zakresie matematyki;
 • 2. udokumentowany na poziomie międzynarodowym dorobek naukowy w dyscyplinie matematyka;
 • 3. kompetencje merytoryczne oraz doświadczenie w pracy badawczej i dydaktycznej;

Zakres obowiązków

 • - prowadzenie pracy badawczej w dyscyplinie matematyka oraz dydaktycznej na prowadzonym kierunku studiów matematyka i kierunkach pokrewnych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta skierowane do J. M. Rektora UJK w Kielcach,
 • 2. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: https://ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html
 • 3. Formularz kandydata o zatrudnieniu nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_118_2020.html
 • 4. Życiorys zawodowy,
 • 5. Odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora (ze stroną określającą specjalizację),
 • 6. Opinia promotora lub samodzielnego pracownika naukowego o dotychczasowej pracy naukowej i dydaktycznej kandydata,
 • 7. Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym,
 • 8. Wykaz publikacji,
 • 9. Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji.

Weź udział w rekrutacji

 • Drogą pocztową lub osobiście.
  Katedra Matematyki UJK, ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce