Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Miejsce: Starogard Gdański
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o bezpieczeństwie

Nasze wymagania

 • - stopień doktora w dziedzinie nauk w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej nauki o bezpieczeństwie;
 • - doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkolnictwa wyższego w zakresie dyscypliny nauki o bezpieczeństwie;
 • - prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru sztucznej inteligencji, obejmującej: badania naukowe, upowszechnianie wyników działalności naukowej, w szczególności w postaci artykułów i monografii naukowych;
 • - dorobek publikacyjny w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie w czasopismach (najlepiej wysoko punktowanych) z wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz w wydawnictwach z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe;
 • - sprecyzowane plany publikacyjne.

Mile widziane

 • - doświadczenie praktyczne zdobyte poza uczelnią w szczególności w służbach mundurowych;
 • - doświadczenie w pisaniu wniosków badawczych i udział w realizacji projektów badawczych, grantach finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych;
 • - preferowane osoby władające językiem angielskim na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć.

Zakres obowiązków

 • - prowadzenie zajęć;
 • - prowadzenie działalności naukowej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • - cv
 • - wykaz dorobku publikacyjnego

Weź udział w rekrutacji