Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Logistyki
Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Miejsce: Starogard Gdański
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości lub ekonomii i finansów;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na jednym z kierunków Logistyka, Ekonomia lub Zarządzanie;
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2;
 • umiejętność korzystania z podstawowych programów pakietu Microsoft Office i MsTeams;
 • gotowość do pracy w zespole naukowym w Instytucie Logistyki i publikacji w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości;
 • posiadanie numeru w bazie ORCID;
 • dyspozycyjność w zakresie prowadzenia zajęć w dniach piątek-niedziela;
 • gotowość do wskazania Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim jako pierwszego miejsca pracy;

Mile widziane

 • osiągnięcia w pracy dydaktycznej w tym uzyskał nagrodę lub certyfikat w zakresie dydaktyki akademickiej;
 • osiągnięcia w pracy organizacyjnej;
 • publikacje w renomowanych czasopismach naukowych z obszaru zainteresowań badawczych;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć;
 • prowadzenie działalności badawczo-naukowej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • cv;
 • wykaz dorobku publikacyjnego.

Weź udział w rekrutacji