Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

DZIEKAN
COLLEGIUM MEDICUM IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO
UNIWERSYTETU JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
ogłasza KONKURS
na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk badawczo – dydaktycznych w Katedrze Nauk o Zdrowiu i Fizjoterapii przy Collegium Medicum w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art.113 Ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, poz.1668).

Na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe wpływające na rozwój dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika.

Nasze wymagania

 • ukończone studia magisterskie z zakresu wychowania fizycznego bądź fizjoterapii
 • posiadanie stopnia naukowego doktora z nauk o kulturze fizycznej;
 • doświadczenia zawodnicze w sporcie wysokokwalifikowanym
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej;
 • • dorobek naukowy związany ze sportem kwalifikowanym
 • kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie prac badawczych/ naukowych
 • publikacja artykułów

Oferujemy

 • umowa o pracę

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • podanie do JM Rektor (w treści należy podać numer konkursu)
 • • kwestionariusz osobowy (wg wzoru w załączniku nr 3)
 • • odpis aktu nadania tytułu naukowego
 • • wykaz osiągnięć naukowych lub artystycznych lub dydaktycznych lub organizacyjnych (wg wzoru w załączniku nr 4)
 • • oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia (wg wzoru w załączniku nr 5)
 • • deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie (wg wzoru w załączniku nr 6)
 • • deklaracja o wliczeniu do liczby N (wg wzoru w załączniku nr 7)
 • • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności (wg wzoru w załączniku nr 8)
 • • oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych (wg wzoru w załączniku nr 9)
 • • dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji dydaktycznych lub naukowych zaplanowanych do opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • UJD Collegium Medicum
  Armii Krajowej 13/15
  42-200 Częstochowa