Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Poszukujemy kandydata do pracy na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Mechaniki i Konstrukcji Maszyn Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.

Nasze wymagania

 • stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna lub doktorat nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn lub mechanika
 • doświadczenie w prowadzeniu wykładów i innych zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni związanych z podstawami konstrukcji maszyn i grafiką inżynierską
 • przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim
 • wiedza oraz dorobek naukowy z zakresu inżynierii mechanicznej
 • doświadczenie w prowadzeniu prac naukowo-badawczych
 • dobra znajomość posługiwania się narzędziami komputerowymi związanymi z CAD/CAM/ CAT
 • przedstawienie planu działalności naukowej na 4-5 lat zmierzającej do sprecyzowania tematyki i zainicjowania badań związanych z uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego

Mile widziane

 • doświadczenie w projektowaniu maszyn i urządzeń oraz wiedza i dorobek naukowy z zakresu budowy i eksploatacji maszyn

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych ukierunkowanych na zdobycie stopnia doktora habilitowanego
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu mechaniki i budowy maszyn w języku polskim i w perspektywie 2 lat również w języku angielskim
 • pozyskiwanie finansowania i prowadzenie projektów badawczych w obszarze inżynierii mechanicznej

Oferujemy

 • pracę w jednej z wiodących uczelni technicznych w Polsce
 • akademicką kulturę organizacyjną opartą na zasadach szacunku
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • możliwość wypoczynku w Ośrodku Wczasowym Politechniki Gdańskiej położonym w malowniczym otoczeniu kaszubskich jezior i lasów
 • wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+
 • szkolenia wewnętrzne
 • dostęp do uczelnianej biblioteki
 • możliwość przystąpienia do: grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie, prywatnej opieki medycznej, programu sportowo-rekreacyjnego Benefit (karta MultiSport)
 • zajęcia sportowe prowadzone w obiektach Politechniki Gdańskiej
 • na terenie kampusu: przedszkole, stanowiska do przewijania i punkty karmienia dzieci, punkty gastronomiczne, strefy relaksu oraz bezpłatne miejsca parkingowe
 • dofinansowanie do wypoczynku
 • preferencyjne pożyczki
 • i wiele więcej... pełną listę korzyści znajdziesz na stronie: https://chr.pg.edu.pl/dolacz-do-nas

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do prorektora ds.nauki
 • życiorys
 • odpis dyplomu doktora nauk technicznych z zakresu inżynierii mechanicznej/budowy eksploatacji maszyn/mechaniki
 • kwestionariusz osobowy (pobierz: https://link.pg.edu.pl/kwestionariusz-osobowy)
 • informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym
 • inne dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje, w tym językowe

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, ul. G.Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, mailowo na adres: dziekani.wimio@pg.edu.pl lub złożyć w sekretariacie Dziekana pok. 912, bud. 30