Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta (1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie badawczo- dydaktycznej) w Katedrze Fizjologii Wysiłku Fizycznego i Anatomii Funkcjonalnej.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora i dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie zgodnym z profilem jednostki
 • udokumentowane zainteresowania naukowe zgodne z profilem jednostki
 • znajomość metodologii badań naukowych oraz dydaktyki na poziomie uczelni wyższej w obszarze: fizjologii wysiłku fizycznego oraz anatomii prawidłowej i funkcjonalnej
 • predyspozycje i kwalifikacje do pracy badawczo-dydaktycznej
 • doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami
 • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego

Zakres obowiązków

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 115)

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku adiunkta w pełnym wymiarze czasu pracy

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • wymienione w załączniku

Załączniki