Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Nauczyciel akademicki prowadzący badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • posiadanie stopnia naukowego doktora
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • profil naukowy wiążący się z metodami uczenia maszynowego
 • znajomość przynajmniej jednego języka programowania z grupy Python, R, Julia, Java, C++
 • znajomość zagadnień związanych z uczeniem głębokim
 • umiejętność aktywnej pracy w dynamicznym zespole

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Życiorys
 • Kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Odpis dyplomu doktorskiego
 • Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • Inne dokumenty potwierdzające posiadane dodatkowe kwalifikacje

Weź udział w rekrutacji

 • Osobiście w uczelni lub pocztą tradycyjną na adres:
  Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych,
  00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75, pok. 17