Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Dział Spraw Pracowniczych
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

REKTOR
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE,
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczo-dydaktycznych)
w Zakładzie Antropologii, w Instytucie Nauk Biomedycznych, na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Nasze wymagania

 • ukończone studia magisterskie na kierunku biologia,
 • stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej,
 • minimum 40 publikacji naukowych indeksowanych w bazie Scopus,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie antropologii
 • doświadczenie w realizacji grantów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • doświadczenie w pełnieniu funkcji promotora pomocniczego w przewodach doktorskich,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań antropometrycznych,
 • doświadczenie w organizacji konferencji naukowych,
 • współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi,
 • aktywny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych.

Zakres obowiązków

 • Praca dydaktyczna ze studentami AWF.

Oferujemy

 • Pakiet świadczeń socjalnych.
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę z możliwością rozwoju naukowego na nowoczesnej uczelni.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu;
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku1;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • odpis uzyskania stopnia naukowego doktora;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
 • oświadczenie stwierdzające, że AWF w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie,
  Dział Spraw Pracowniczych
  Sekcja Kadr, budynek A, pokój 207,
  al. Jana Pawła II 78, 31- 571 Kraków.