Adiunkt stanowisko badawcze

Obserwatorium Astronomiczne, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 15 000,00 zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • astronomia

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych do realizacji projektu ERC Consolidator Grant 2022 – Hydrogen and deuterium survey of minor bodies: transformative science with a purpose-built CubeSat (101089312 HYADES) w Obserwatorium Astronomicznym na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

Nasze wymagania

 • stopień doktora w zakresie astronomii i/lub astrofizyki
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy
 • biorą czynny udział w życiu naukowym
 • dodatkowe wykształcenie akademickie w zakresie informatyki stosowanej i/lub inżynierii kosmicznej
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie astronomii i/lub astrofizyki obserwacyjnej (szczególnie satelitarnej)
 • biegła znajomość języka angielskiego
 • zainteresowanie tematyką projektu oraz motywacja do wzięcia udziału w planowanych pracach

Zakres obowiązków

 • uczestnictwo w budowie satelity HYADES
 • opracowanie oprogramowania wspierającego manewry satelity na orbicie okołoziemskiej
 • udział w testach i kalibracji satelity po wyniesieniu na orbitę

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego
 • dostęp do infrastruktury badawczej
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego
 • dodatkowe świadczenia socjalne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat / Kandydatka posiada
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata / Kandydatki
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ
 • list motywacyjny z uwzględnieniem posiadanego doświadczenia w zakresie astronomii i/lub astrofizyki obserwacyjnej (szczególnie satelitarnej)

Załączniki