Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Teologii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk teologicznych
 • nauki teologiczne

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk teologicznych
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • wysoka motywacja do pracy dydaktycznej, sumienność, dobra organizacja warsztatu
 • doświadczenia w zakresie pracy naukowej, szczególnie w zakresie publikowania wyników badań w postaci publikacji w wydawnictwach i czasopismach ujętych w wykazach prowadzonych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej – minimalnie dla stanowiska adiunkta: artykuł w czasopiśmie z wykazu na poziomie co najmniej 100 punktów lub 2 artykuły w czasopismach z wykazu z czego jeden na poziomie co najmniej 70 punktów lub autorstwo monografii naukowej (w dwóch latach poprzedzających ogłoszenie konkursu)
 • zgoda Biskupa Sandomierskiego w związku z tym, że zajęcia prowadzone są w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Sandomierskiej

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności naukowej
 • kształcenie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • praca wychowawcza, a w szczególności kształtowanie moralnych i patriotycznych postaw studentów,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • udział w pracach organizacyjnych Uniwersytetu i wykonywanie zadań powierzonych przez władze Uniwersytetu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych i klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
 • kwestionariusz personalny kandydata
 • klauzula informacyjna rekrutacja do pracy
 • oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni
 • oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych
 • informacja o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji
 • zgoda Biskupa Sandomierskiego w związku z tym, że zajęcia prowadzone są w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Sandomierskiej

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Teologii KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin w formie papierowej lub drogą elektroniczną wraz ze skanami dokumentów na adres: wt@kul.pl w terminie do dnia 9 sierpnia 2024 r.