Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Instytut Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oferuje pracę na stanowisku adiunkta badawczego (staż podoktorski) w zakresie modelowania efektów jonowych w ciekłych kryształach. Praca będzie realizowana w ramach projektu NCN SONATA BIS 13: „Elektrolity nematyczne w równowadze i poza nią: Efekty anizotropii, ferroelektryczności i aktywności”.

Nasze wymagania

 • Stopień doktora fizyki, matematyki stosowanej lub pokrewny
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Osobiste predyspozycje i motywacja do pracy na tym stanowisku
 • Silne podstawy w mechanice statystycznej, teorii przejść fazowych
 • Silne umiejętności matematyczne i analityczne
 • Umiejętność programowania
 • Pożądana jest znajomość numerycznych metod rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych. Na przykład metody elementów skończonych lub objętości skończonych.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie teorii efektów jonowych w ciekłych kryształach na międzynarodowym poziomie.
 • Opracowywanie modeli opisujących elektryczne warstwy podwójne w cieczach anizotropowych w stanie równowagi i poza nim.
 • Rozwiązywanie modeli przy użyciu metod analitycznych i numerycznych.
 • Istnieje również możliwość prowadzenia badań symulacyjnych
 • Współpraca z fizykami doświadczalnymi.
 • Prezentowanie wyników na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o pracę w formacie pdf z zeskanowanym podpisem.
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody - załącznik do ogłoszenia (dostępny na stronie internetowej https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2021/01/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019_EN.docx - format pdf z zeskanowanym podpisem.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim (dostępne na stronie internetowej https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html ) - format pdf z zeskanowanym podpisem.
 • List motywacyjny.
 • Odpis dyplomu doktorskiego lub zaświadczenia o nadaniu stopnia doktora.
 • CV zawierające informacje o działalności naukowej, osiągnięciach i zainteresowaniach badawczych.
 • Wykaz publikacji.
 • Adres e-mail co najmniej dwóch pracowników naukowych, zaznajomionych z działalnością naukową kandydata i gotowych do przygotowania listu polecającego.

Załączniki