Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Katedra Pedagogiki
Akademia Tarnowska
 • Miejsce: Tarnów
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

Adiunkt w Katedrze Pedagogiki w wymiarze 3/4 czasu pracy w grupie pracowników dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym

Nasze wymagania

 • znajomość języka polskiego
 • wykształcenie i praktyka dydaktyczna w przedszkolu, wykształcenie w zakresie pedagogiki specjalnej, doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia akademickiego
 • deklaracja, że AT będzie pierwszym miejscem pracy

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Pedagogika przedszkolan i wczesnoszkolna, opieka nad praktykami zawodowymi w przedszkolach, prowadzenie ew. prac dyplomowych, działalności i badań naukowo-artystycznych, prac organizacyjnych Wydziału Sztuki

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie
 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopie potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wykaz dorobku dydaktycznego, naukowego, oświadczenie o pierwszym miejscu pracy w AT, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie o niekaralności

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Akademia Tarnowska, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów