Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Katedra Pracy Socjalnej
Akademia Tarnowska
 • Miejsce: Tarnów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Adiunkt w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Pracy Socjalnej na Wydziale Administracyjno-Ekonomicznym. Praca od 1.10.2024 r.

Nasze wymagania

 • znajomość języka polskiego
 • stopień naukowy doktora
 • dorobek naukowy w zakresie psychologii
 • doświadczenie dydaktyczne na wyższej uczelni
 • deklaracja, że AT będzie pierwszym miejscem pracy

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac organizacyjnych w Katedrze Pracy Socjalnej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie
 • kwestionariusz osobowy, kserokopie potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wykaz dorobku dydaktycznego, naukowego, oświadczenie o pierwszym miejscu pracy w AT, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie o niekaralności

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Akademia Tarnowska, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów