Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Językoznawstwa
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Nasze wymagania

 • Posiadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (uzyskany za granicą powinien spełniać wymogi równoważności określone w art. 326, art. 327 lub art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w szczególności w chwili składania dokumentów postępowanie nostryfikacyjne kandydata powinno być zakończone), nadanego nie wcześniej niż 7 lat przed datą rozpoczęcia zatrudnienia.
 • Udokumentowanego dorobku naukowego w zakresie językoznawstwa, spełniającego wymogi zawarte w Statucie UKW § 104, punkt 2, podpunkt 1).

Mile widziane

 • Od kandydata-obcokrajowca wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie podstawowym.

Zakres obowiązków

 • Praca naukowa.

Oferujemy

 • Możliwość dalszego rozwoju.
 • Stabline zatrudnienie.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Adiunkt badawczy na Wydziale Językoznawstwa UKW.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Językoznawstwa Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz

  Kontakt e-mail: aleksandra.majka@ukw.edu.pl