Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filozoficzny Katedra Kognitywistyki
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

konkurs na zastępstwo na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo -dydaktycznych w Katedrze Kognitywistyki, zatrudnienie na okres roku (od X.2024 do IX.2025)

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora
 • posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego
 • czynny udział w życiu naukowym
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej

Mile widziane

 • posiadanie dorobku naukowego w zakresie badania procesów poznawczych oraz/lub w zakresie metodologii badań eksperymentalnych z udziałem ludzi

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego
 • dostęp do infrastruktury badawczej
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • pocztą elektroniczną na adres: filozof@uj.edu.pl, tytuł „konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Kognitywistyki 1227.1101.189.2024” lub
  przesyłką pocztową na adres: Wydział Filozoficzny UJ, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, z adnotacją „konkurs na stanowisko adiunkta w w Katedrze Kognitywistyki