Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Zarządzania
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Katedra Systemów Zarządzania i Rozwoju Organizacji ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone prace naukowe, dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni, w szczególności prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim i angielskim (zwłaszcza w zakresie zarządzania procesami biznesowymi, zarządzania zmianą, przedsiębiorczości i zarządzania innowacjami oraz start-upami z uwzględnieniem zagadnień związanych z celami zrównoważonego rozwoju), prowadzenie zajęć z ww. tematyki na innych wydziałach PWr, na których oferowane są przez Wydział przedmioty menedżerskie, prowadzenie prac dyplomowych na pierwszym i drugim stopniu kształcenia w języku polskim i angielskim na kierunkach Zarządzanie, Inżynieria Zarządzania oraz wykonywanie zadań organizacyjnych związanych z tą aktywnością. Ponadto, zatru

Nasze wymagania

 • posiadany stopień naukowy doktora: o w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (lub według klasyfikacji sprzed 2018 r. w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu) lub o stopień doktora w naukach technicznych oraz przynajmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania procesami biznesowymi, zarządzaniu zmianą,
 • dorobek publikacyjny w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości indeksowany w bazie WoS oraz Scopus, w czasopismach posiadających Impact Factor lub z CiteScore > 1, zwłaszcza w obszarze zarządzania procesami biznesowymi i metod zarządzania
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim lub szkoleń w języku polskim i angielskim w obszarze zarządzania, w tym w zakresie koncepcji i metod zarządzania oraz zarządzania procesami przedsiębiorstwa,
 • przynajmniej 10-letnie, udokumentowane doświadczenie zawodowe w organizacjach różnego typu, w różnych rolach organizacyjnych. W szczególności preferowane doświadczenie menedżerskie, w zarządzaniu procesami biznesowymi i konsultingu,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • biegła znajomość języka polskiego.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zleconych zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego i drugiego stopnia PWr z zarządzania (zwłaszcza w zakresie zarządzania procesami biznesowymi, zarządzania zmianą, przedsiębiorczości i zarządzania innowacjami i start-upami z uwzględnieniem zagadnień związanych z celami zrównoważonego rozwoju) na kierunkach Zarządzanie, Inżynieria Zarządzania w języku polskim i angielskim, a także w zakresie kursów menedżerskich ogólnouczelnianych,
 • prowadzenie prac dyplomowych na pierwszym i drugim stopniu kształcenia w języku polskim i angielskim na kierunkach Zarządzanie, Inżynieria Zarządzania,
 • ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym na rzecz podnoszenia jakości kształcenia,
 • indywidualne, jak i zespołowe prowadzenie prac o charakterze naukowo-badawczym w charakterze członka zespołu, jak i koordynatora tych prac,
 • aktywny udział w aplikowaniu o granty badawcze indywidualnie oraz zespołowo,
 • wykonywanie zleconych przez przełożonych prac organizacyjnych na rzecz Zespołu, Katedry i Wydziału oraz Uczelni,
 • aktywny udział w seminariach naukowych, warsztatach i konferencjach.

Oferujemy

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę w prestiżowej Uczelni,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w kreatywnym zespole
 • Perspektywy rozwoju: (krótki opis perspektyw): zgodne z systemem podnoszenia kwalifikacji i awansów obowiązującym w Politechnice Wrocławskiej i w systemie szkolnictwa wyższego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Szczegóły ogłoszenia oraz wymagane dokumenty znajdują się na stronie Politechniki Wrocławskiej. Link do ogłoszenia: https://ofertypracy.pwr.edu.pl/offer/bc067814-dd94-49a2-ba29-a793fde90626/view/
 • Oferty należy składać mailem na adres: konkursy.w8n@pwr.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Politechnika Wrocławska, Wydział Zarządzania, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław do dnia 2.09.2024 r. z dopiskiem numeru referencyjnego AD1/W8N/07/2024

Weź udział w rekrutacji

 • Politechnika Wrocławska, Wydział Zarządzania, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław z dopiskiem - konkurs - nr ref. AD1/W8N/07/20241