Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Zarządzania
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Katedra Systemów Zarządzania i Rozwoju Organizacji ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone prace naukowe, dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za tworzenie wkładu w rozwój nauki w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości w obszarze finansów przedsiębiorstw i rachunkowości, prowadzenie zajęć dydaktycznych na wysokim poziomie oraz wykonywanie zadań organizacyjnych związanych z tymi aktywnościami.

Nasze wymagania

 • Posiadany stopień naukowy doktora.
 • Znajomość metod ilościowych i jakościowych na potrzeby prowadzenia badań naukowych i obsługi projektów.
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim, w tym prowadzenia zajęć w języku angielskim, w obszarze rachunkowości i finansów lub pokrewnych.
 • Znaczący dorobek publikacyjny w obszarze rachunkowości i finansów lub pokrewnym, indeksowany w bazie Scopus oraz Web of Science, w czasopismach posiadających Impact Factor lub z CiteScore > 1).
 • Przynajmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów w przedsiębiorstwach lub instytucjach finansowych.
 • Aktywny udział w konferencjach naukowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych w obszarze dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości (indywidualne, jak i zespołowe prowadzenie prac naukowo-badawczych w charakterze członka zespołu, jak i koordynatora tych prac). Tworzenie i współtworzenie publikacji naukowych.
 • Aktywny udział w seminariach naukowych, warsztatach i konferencjach.
 • Inicjowanie, pozyskiwanie i koordynowanie projektów badawczych.
 • Współpraca w zakresie prac naukowo-badawczych na poziomie krajowym i międzynarodowym.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim na studiach pierwszego i drugiego stopnia PWr zwłaszcza w obszarze rachunkowości i zarządzania finansami na kierunkach Zarządzanie, Inżynieria Zarządzania, a także w zakresie kursów ogólnouczelnianych oraz prowadzenie działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia.
 • Prowadzenie prac dyplomowych w języku angielskim na pierwszym i drugim stopniu kształcenia na kierunkach Zarządzanie, Inżynieria Zarządzania.
 • Wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Zespołu, Katedry, Wydziału i Uczelni.

Oferujemy

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę w prestiżowej Uczelni
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w dynamicznym, rozwijającym się zespole
 • Perspektywy rozwoju: zgodne z systemem podnoszenia kwalifikacji i awansów obowiązującym w Politechnice Wrocławskiej i w systemie szkolnictwa wyższego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Szczegóły ogłoszenia oraz zestawienie wymaganych dokumentów znajdują się na stronie Politechniki Wrocławskiej. Link do ogłoszenia:https://ofertypracy.pwr.edu.pl/offer/0938f68f-883a-47d7-b8e4-9bfc31b4d857/view/
 • Oferty należy składać mailem na adres: konkursy.w8n@pwr.edu.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: Politechnika Wrocławska, Wydział Zarządzania, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław z dopiskiem numeru referencyjnego konkursu: AD2/W8N/07/2024, do dnia 2.09.2024 r.

Weź udział w rekrutacji

 • Politechnika Wrocławska, Wydział Zarządzania, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław z dopiskiem - konkurs - nr ref.AD2/W8N/07/2024