Adiunkt

Wydział Rzeźby i Intermediów
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Nasze wymagania

 • Posiadanie tytułu zawodowego doktora, potwierdzający kwalifikacje wymagane w konkursie
 • Dorobek artystyczny w zakresie fotografii
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność samodzielnej organizacji wystaw, warsztatów, plenerów itd.
 • Znajomość języka obcego (preferowany język angielski: certyfikat/świadectwo ukończenia kursu itp.)

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydakycznych ze studentami

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do Rektora ASP zawierające zgłoszenie udziału w konkursie (ze wskazaniem numeru konkursu)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego doktora
 • Kwestionariusz osobowy (dokument do pobrania)
 • Życiorys zawodowy
 • Zaświadczenie o znajomości języka obcego (certyfikat/świadectwo ukończenia kursu itp.)
 • Spis i dokumentacja fotograficzna dorobku artystycznego w zakresie kompetencji wymaganych w konkursie – wersja cyfrowa
 • Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • Podpisany obowiązek informacyjny (klauzula informacyjna) RODO – według załącznika (dokument do pobrania)

Załączniki